Testa 30 min gratis

Privata och tysta arbets- och mötesutrymmen när och var du än befinner dig – Allt via en applikation.

Distansarbetet är här för att stanna.

Spacehub erbjuder lösningen till den uteblivna länken i hybridarbetet – Privata, tysta arbets- och mötesutrymmen som du enkelt kan få i bruk via din mobiltelefon alltid då du behöver. Det moderna arbetet består ofta av uppgifter som kräver koncentration, kundmöten och distansmöten. Med hjälp av Spacehub lyckas allt detta utan problem som delade utrymmen för med sig.Spacehubs service passar såväl små som stora företag, freelancers, startups och entreprenörer.

Fördelar med Spacehub är centralt belägna utrymmen som är tysta och privata, samt en användningsbaserad prissättning. Med hjälp av Spacehub styr du enkelt upp möten i en professionell omgivning vid knutpunkter för kollektivtrafik. På samma gång väljer du ett miljövänligt alternativ genom att minska på onödiga resor mellan hemmet, möten och kontoret.

Möt upp en kund i en professionell omgivning.
Arbeta ostört i ett tyst utrymme.
Delta i distansmöten utan rädsla för att läcka sekretessbelagd information.

Hur fungerar Spacehub?

Hitta och reservera en Spacehub via Spacehubs mobilapplikation.
Bestäm möten i stans nyckelpostitioner.
Inga anslutningsavgifter eller månatliga avgifter. Du betalar endast för tiden du har
använt.
Kom och gå så mycket du vill under tiden för din reservation.
Arbeta ostört i ett tyst och luftkonditionerat utrymme.
Då din reseration är i kraft öppnas dörren endast med din telefon.

Kolla var din närmaste Spacehub är belägen

Spacehub – Allt via en enda applikation

Hitta
Reservera
Öppna
Kolla in vår presentationsvideo

Priser

Inga anslutningsavgifter eller månatliga avgifter. Du betalar endast för tiden du har använt.

1 persons Spacehub
15 min
2 €
1 timme
8 €
1 dag
39 €
2 personers Spacehub
15 min
2,5 €
1 timme
10 €
1 dag
49 €
4 personers Spacehub
15 min
4,5 €
1 timme
18 €
1 dag
89 €

Spacehub för företag

Öka flexibiliteten i arbetslivet och spara in på kostnader genom ett effektivare utnyttjande av befintliga utrymmen.

Spacehubs service passar såväl små som stora företag, freelancers, startups och entreprenörer.

Distans- och hybridarbetet är här för att stanna och de främsta arbetstagarna ser distansarbetsmöjligheter som ett till och med viktigare kriterie än lön vid valet av arbetsplats. Spacehub erbjuder arbetstagarna möjligheten att arbeta i en professionell omgivning även utanför kontoret, utan rädsla för att läcka sekretessbelagd information.

För arbetsgivaren fungerar Spacehub som ett flexibelt tillägg i mängden arbetsutrymmen och möljliggör på samma gång en minskning av onödiga permanent hyrda arbetsplatser. Inga anslutningsavgifter eller månatliga avgifter. Du betalar endast för tiden du har använt.

Läs mer

För fastighetsägare

Dra nytta av små, överblivna kvadratmetrar och öka kundbelåtenheten i din fastighet.

Med hjälp av Spacehub tjänar du enkelt ihop ytterligare inkomster från små, överblivna kvadratmetrar i din fastighet.

I köpcentrum, i caféer på flygplatser och i företagens lobbyn förändrar Spacehub utrymmet så det blir levande och ökar kundfödet i även andra utrymmen inom fastigheten.

Läs mera om inkomstmodellen vi erbjuder fastighetsägare.

Läs mer

Aktuellt

Make the city your office

En ny sorts lösning till utmaningar som distansarbetet för med sig
Läs mer...

Ta kontakt

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Media