Make the city your office

En ny sorts lösning till utmaningar som distansarbetet för med sig
26.4.2022

Spacehub - privata, tysta arbets-och mötesutrymmen finns nu att reservera från Spacehubs mobilapplikation. Utrymmen finns redan i köpcentrum i Helsingfors, Vanda och Esbo.

Korona viruset har fått arbetstagare att förlytta sig från kontoret, till distansarbete från det egna hemmet. Att arbeta hemifrån för med sig många fördelar, och speciellt flexibiliteten i vardagen har varit ett stort plus. Fastän distansarbete från det egna hemmet för en stor del fungerar, har det även sina egna utmaningar.

“Att arbeta från det egna hemmet eller från ett café är inte alltid det mest bekväma och effektiva. I samma utrymme kan det finnas diverse störmoment eller så är utrymmet inte lämpat för privata konversationer, eller konversationer som innehåller affärshemligheter. Dessa utmaningar ville vi lösa från ett nytt perspektiv”, säger Steerpath Oy:s verkställande direktör Tuomas Ilola.

Spacehub - tysta, privata arbets-och mötesutrymmen är gjorda för distansarbete, kundmöten och videosamtal. Spacehubs är utplacerade på ställen där människor naturligt vill tillbringa sin tid - i köpcentrum nära all service.

Totalt finns det nu åtta Spacehubs i Helsingfors, Esbo och Vanda. Ställen där Spacehubs går att finna är exempelvis köpcentrumen Arabia, Ainoa, Kluuvi och Hertsi. Mängen Spacehubs ökar hela tiden och i slutet av maj finns det redan, i huvudstadsregionen, kring 20 stycken. Under sommaren är tanken att öka mängden utrymmen samt bredda nätverket till andra delar av Finland och senare också utanför Finlands gränser.

“Spacehub lanseras i Finland men vi har redan nu lyckats väcka ett globalt intresse. Under sommaren är tanken att söka finansiering för utomlandslanseringar” konstaterar Ilola.

Kontoret i bakfickan - allt via en enda applikation

I varje Spacehub ryms det två personer och i reservationen ingår det, beroende på modell, bland annat laddningsuttag, en skärm som datorn kan anslutas till, samt en effektiv luftkonditionering. Spacehub har också tagit i beaktande koronasäkerheten. Både insidorna och utsidorna är skyddade med en antibakteriell beläggning och luften i utrymmet byts ut varje 90 sekund, så att användare efter varandra inte andras samma luft.

Spacehubs löfte är att göra utrymmenas reservering lika enkelt, behagligt och snabbt som det är att beställa en taxi eller att beställa mat via en applikation. Allt sköts via en applikation - reservering, betalning och öppnande av dörren till utrymmet. Ingen nyckel eller personlig kontakt krävs. Utrymmets prissättning är användningsbaserad, dvs. Du betalar endast för tiden du reserverat, säger Ilola.

Lediga arbets-och mötesutrymmen syns från applikationen. En två personers Spacehub kostar 10€/t och 49€/dag. Den kortaste tiden som är möjlig att reservera är 15 minuter och kostar 2,50€. Spacehub har använt sig av marknadens främsta, i Finland uppfunna kart- lås- och mobilteknik.

Arbete sköts allt mera på distans Spacehub kom till som resultat av Steerpath Oy:s utvecklingsarbete. Steerpath är specialiserade på mobillösningar för effektivering av utrymmen. Steerpath kombinerar, i sin verksamhet, reservering av utrymmen med nya teknologier så som smartlås och mobilkartor.

Som bakgrund till lösningen Spacehub, ligger informationen att kontorsarbete och arbetstagarnas behov har förändrats och kommer att göra det under de närmaste åren. Att endast effektivera kontorsutrymmena räcker inte, utan vi kommer att behöva nya, flexibla lösningar till stöd för distansarbete och arbete utanför det egna kontoret.

“Kontorsarbetets internationella megatrend är att arbete sköts mer och mer på distans och flexibilitet i arbetslivet är ett, till och med, viktigare kriterie än lön vid valet av arbetsplats. Arbetstagare kräver allt mer flexibla arbetsmiljöer. Utrymmen som hyrs på månatlig basis är inte längre framtid, utan istället olika utrymmen som kan hyras för allt mer korta tidsintervall. Spacehub är hemmakontorets fortsättning och lösningen till den bortglömda länken i hybridarbetet.”