För fastighetsägare

Dra nytta av små, överblivna kvadratmetrar och öka kundbelåtenheten i din fastighet.
Med hjälp av Spacehub tjänar du enkelt ihop ytterligare inkomster från små, överblivna kvadratmetrar i din fastighet.

I köpcentrum, i caféer på flygplatser och i företagens lobbyn förändrar Spacehub utrymmet så det blir levande och ökar kundfödet i även andra utrymmen inom fastigheten.

Caféen:

Det moderna arbetet och studier sköts mer och mer från caféen via datorer. När det i eller i närheten av ett café placeras ut en Spacehub, kan distansarbetare enkelt erbjudas en bättre kundupplevelse via ett bättre utrymmesalternativ för arbete. På samma gång hålls även företagets sekretessbelagda information utom räckhåll för obehörigas öron. Caféet tjänar på samma sätt ihop samma mängd pengar som det skulle ha gjort ifall kunden satt vid ett av caféets bord. Spacehub möjliggör att distansarbete och lunchmöten enkelt och säkert kan ordnas i en inspirerande miljö, nära all nödvändig service. En två personers Spacehub tar upp endast 1.75 m2.

Köpcentrum:

I köpcentrum finns det ofta ordentligt med outnyttjade golv- och korridorsutrymmen. Dra nytta av överblivna kvadratmetrar och förbättra på samma gång kundupplevelsen i din fastighet. Med hjälp av Spacehub tjänar du enkelt ihop ytterligare inkomster från oanvända små kvadratmetrar i din fastighet.

Företagens lobbyn:

Spacehubs utplacerade i förtetagens lobbyn fungerar som flexibla extra arbetsplatser för företagets arbetare genom att erbjuda arbetstagarna utrymmen för möten och för att få arbeta ostört. Tilläggningsvis erbjuder Spacehub nätverket företaget möjligheten att minska på permanenta arbetsplatser och på samma sätt minska på hyreskostnaderna.

Flygplatser:

På flygplatser erbjuder Spacehub personer som reser mycket möjligheten till att använda väntetid effektivt. På flygplatser finns det generellt mycket oanvänt korridors- och lobbyutrymme som Spacehub omvandlar till utrymmen som genererar inkomst och på samma gång förbättrar kundupplevelsen i fastigheten.
Ta kontakt
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vi erbjuder fastighetsägare följande inkomstmodell:

30/70
I denna inkomsmodell äger fastigheten själva Spacehub- poden och bruttoinkomsten delas så att Spacehub erhåller 30 % av försäljningsintäckterna och fastigheten 70%.
Spacehub producerar hela tjänsten, lägger till fastigheten som synlig i applikationen, marknadsför stället och ansvarar för hela systemets tekniska förverkligande.

Spacehub modulerna tar upp följande yta av golvet:

2 personers Spacehub: 1.75 m2
4 personers Spacehub: 3,5 m2