Spacehub för företag

Företagens satellitutrymmen via en enda applikation.
Öka flexibiliteten I arbetslivet och spara in på kostnader genom ett effektivare utnyttjande av befintliga utrymmen.
Ifall det inte, på ert kontor, finns tillräckligt med privata utrymmen för möten, distansmöten eller för uppgifter som kräver koncentration är Spacehub lösningen. För arbetsgivaren fungerar Spacehub som flexibla tilläggsutrymmen utanför det egna kontoret och möjliggör en minskning av onödiga, permanent hyrda arbetsutrymmen.
Spacehub är även lösningen till problem som distansarbetet för med sig.
Problem som uppstår med att arbeta hemifrån hänger ofta ihop med de andra familjemedlemmarnas närvaro. Det kan handla om sekretessbelagd information som inte får delas till utomstående öron, eller kundmöten som inte kan skötas undan i det egna hemmet. Med hjälp av Spacehub går det enkelt att styra upp kundmöten eller arbeta ostört nära hemifrån, utan onödiga, miljöfarliga utläpp som uppstår vid transport mellan hemmet, möten och kontoret.

Intresserad?

Lämna oss dina kontaktuppgifter så återkommer vi med en offert och med mera information.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Vad är Spacehub?

Från Spacehub applikationen kan du enkelt reservera ett 1-4 personers arbets- och mötesutrymme från det breda Spacehub- nätverket. Våra Spacehubs är alltid belägna i offentliga utrymmen nära knutpunkter för kollektivtransport och service.

För vem?

Med hjälp av Spacehub löser du försäljningsteamets, HR teamets och konsulternas förändrade utrymmesbehov.
Spacehub fungerar som den rörliga arbetstagarens trygga bas, från vilka hen enkelt kan möta upp kunder, arbeta ostört och delta i distansmöten då kontoret eller hemmet är för långt borta. Spacehub erbjuder en stor fördel i hybridarbetet genom att erbjuda utrymmen perfekta för kundmöten nära kunderna. På så sätt ordnas möten enkelt och tidseffektivt, alltså precis vad hybridarbetet fört med sig och gått till att kräva.
Spacehub erbjuder arbetro och mötesutrymmen från stans bästa platser nära all service. Ordna möte med en kund där det passar er bäst. På samma gång gör du ett miljövänligt val genom att minska på onödiga resor under arbetsdagen.

Hur kan jag reservera en Spacehub?

Enkelt via mobilapplikationen. Alla privata arbets-och mötesutrymmen finner du enkelt från applikationen. Det snabbt växande och breda Spacehub-nätverket erbjuder mångsidiga mötesplatser nära dina favoritservice. Från applikationen kan du enkelt finna, reservera, öppna och betala för den Spacehub som passar dig bäst. Du betalar endast för tiden du har använt.

Kolla var din närmaste Spacehub är belägen

Krävs det krångliga och långa avtal?

Nej. Spacehub är marknadens enda användningsbaserade tjänst; du betalar endast för tiden du har använt. Vi sköter faktureringen och rapporteringen för din del. Vi meddelar även var och från hurdana utrymmen dina arbetstagare helst jobbar. Denna data är till nytta vid planering av fastighetsstrategin.

Varför Spacehub?

Som en effekt av hybridarbetet har distansmöten ökat med 500 %. Många företag har inte tillräckligt med mötesutrymmen att erbjuda för att svara på trenden, och att planera om det befintliga kontoret är både dyrt och tidskrävande. Ett fast mötesutrymme kostar typiskt kring 500 € per månad + byggnadskostnader och inredning. Med hjälp av Spacehubs service får du enkelt i bruk 1–4 personers arbets- och mötesutrymmen nära kontoret, arbetstagarna och kunderna till ett anvädningsbaserat pris på 5-15€/h utan några risker.
Spacehub är även lösningen till problem som distansarbetet för med sig.
Med hjälp av Spacehub går det enkelt och tidseffektivt att sköta undan kundmöten och arbetsuppgifter som kräver koncentration nära från hemmet utan tidskrävande resor mellan hemmet och kontoret som dessutom skadar miljön.

Passar Spacehub för våra arbetstagare?

Ifall ni, inom er organisation har många arbetstagare med ett rörligt arbete, eller arbetstagare som sitter mycket i möten är Spacehub troligen marknadens mest förmånliga och flexibla lösning som stöd till det egna kontorsutrymmet. Vi hjälper dig att förstå dina arbetstagares behov genom att rapportera var, hur mycket och hurdana Spacehub arbets- och mötesutrymmen dina arbetstagare använder sig av.