Kiinteistönomistajille

Hyödynnä hukkaneliöt ja paranna asiakastyytyväisyyttä kiinteistössäsi.
Spacehubin avulla saat vaivattomasti lisätuottoa kiinteistösi pienistä ylimääräisistä neliöistä.

Kauppakeskuksissa, kahviloissa, lentokentillä ja toimistojen auloissa Spacehub muuttaa tilan
eläväksi ja lisää asiakasvirtaa kiinteistön muissakin tiloissa.

Kahvilat:

Nykypäivänä työtä ja opintoja tehdään entistä enemmän tietokoneella kahviloista käsin. Kun kahvilaan tai sen viereen on sijoitettu Spacehub, voidaan etätyöntekijöille tarjota parempi asiakaskokemus ja samalla saada tuottoa koko asiakkaan kahvilassa käyttämästä ajasta. Samalla työnantajan liikesalaisuudet pysyvät turvassa, kun työtä tehdään avoimen
kahvilasalin sijasta hiljaisessa Spacehub-työtilassa muiden katseilta suojassa. Tämä mahdollistaa etäpalavereiden ja lounaspalavereiden hoitamisen tietoturvallisesti kuitenkin kaikkien palveluiden äärellä, inspiroivassa ympäristössä. Kahden hengen Spacehub tila vie kahvilasta lattiapinta-alaa vain 1,75 m2.

Kauppakeskukset:

Kauppakeskuksissa on yleensä runsaasti ylimääräistä käytävä- ja aulatilaa. Hyödynnä hukkaneliöt ja paranna asiakastyytyväisyyttä kiinteistössäsi. Spacehubin avulla saat vaivattomasti lisätuottoa kiinteistösi pienistä ylimääräisistä neliöistä.

Toimistoaulat:

Toimistorakennuksen aulatiloihin sijoitettuina Spacehubit toimivat yritysten joustavina lisätyöpisteinä, tarjoten samalla käyttäjälleen yksityisen tilan tapaamisille, tai etäneuvotteluille, joita ei voi käydä avokonttorissa. Lisäksi Spacehub-verkosto antaa yrityksille mahdollisuuden vähentää kiinteitä työpisteitä, ja siten säästää toimitilojen vuokrakustannuksissa.

Lentokentät:

Lentokentillä Spacehub tarjoaa paljon matkustaville ihmisille mahdollisuuden käyttää odotusaika hyödyllisesti. Lentokentillä on myös tyypillisesti paljon käytävä- ja aulatiloja, jotka Spacehub muuttaa tuottaviksi ja asiakaskokemusta parantaviksi tiloiksi.
Ota yhteyttä:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Tarjoamme kiinteistönomistajille seuraavan ansaintamallin:

30/70
Tuottomallissa kiinteistönomaistaja ostaa tilamodulin itse, ja bruttotuotto jaetaan siten, että Spacehubille ohjautuu myynnistä 30 % ja kiintiestönomistajalle 70 %.

Spacehub -tilamodulin tarvitsema tila:

2 hengen Spacehub: 1,75 m2
4 hengen Spacehub: 3,5 m2